ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Εθισμός στο Διαδίκτυο και προβλήματα ψυχικής υγείας" 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Εθισμός στο Διαδίκτυο και προβλήματα Ψυχικής Υγείας”, για τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Πετρούπολης
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Δήμου Πετρούπολης και το 3ο Γυμνάσιο Πετρούπολης διοργανώνουν εκπαιδευτικό-βιωματικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Διάρκεια προγράμματος: 15-19 Απριλίου 2019