Δείτε την πρόσκληση της  13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις  30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
(Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.