Δείτε την πρόσκληση της  11η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις  21 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ( (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας, από 11:00 έως 12:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 11ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.