Δείτε την πρόσκληση της  8η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 03 Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 13:00 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 8ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.