Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής
Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.