Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.