Δείτε την πρόσκληση της  3ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.