Δείτε την πρόσκληση της στην δια περιφοράς 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας από 13.30 έως 14.00 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.