Δείτε την πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα  10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.