Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 19:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).