Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).