070/2011  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2001 Π.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. 
071/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ. 
072/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
073/2011  ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ. 
074/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΔΚΝΑ. 
075/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ).  
076/2011 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011». 
077/2011  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  287 /2006  Π.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1993 
078/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
079/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
080/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
081/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
082/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
083/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου & 8ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
084/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
085/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ΟΥ , 12ΟΥ  & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
086/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
087/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ου  & 7ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
088/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
089/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
090/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
091/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου  & 11ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
092/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
093/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
094/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
095/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
096/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου  & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2010. 
097/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
098/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
099/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
100/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
101/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
102/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
103/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου   & 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
104/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
105/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου ΕΠΑΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
106/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
107/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
108/2011  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 5.176,00€ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ. 
109/2011 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 116.031,89 €  (Α΄ ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011. 
110/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009- 2010 
111/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ. 
112/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ. 
113/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ. 
114/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ. 
115/2011  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
116/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”. 
117/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2008″. 
118/2011  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2010” 
119/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ”. 
120/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΤΙΔΟΣ – ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ.