Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας.

Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες, ότι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 θα γίνει δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο του ελέγχου λειτουργίας του Α’ εξαμήνου.
Συγκεκριμένα, οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα ηχήσουν στις 13:00 (μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων) και γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίησή τους έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.