Δείτε την πρόσκληση της  11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.