Διενέργεια απολυμάνσεων στους Ιερούς Ναούς και τις παιδικές χαρές του Δήμου Πετρούπολης

Διενέργεια απολυμάνσεων στους Ιερούς Ναούς και τις παιδικές χαρές του Δήμου Πετρούπολης

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης της υγείας των πολιτών, συνεχίζεται από τη Δημοτική Αρχή Πετρούπολης η λήψη έκτακτων και ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων, τα οποία θα συντείνουν στη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων της πόλης μας και στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε συνέχεια των περαιτέρω προληπτικών δράσεων, ειδικά συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Πετρούπολης πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες ψεκασμούς και απολυμάνσεις στους Ιερούς Ναούς και στις παιδικές χαρές της πόλης, δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα όπου συνωστίζονται περισσότερο οι πολίτες.

Οι προληπτικές αυτές ενέργειες θα συνεχιστούν έως ότου απολυμανθούν οι κοινόχρηστοι χώροι σε όλες τις συνοικίες του Δήμου.