Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο (Κ.Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  19ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.