Από  σήμερα (1/3) ως 20 Μαρτίου οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία

Από σήμερα (11/7) έως την 1η Αυγούστου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς με ΕΣΠΑ, για το έτος 2024-2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ» (Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΔΩ, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε αιτούντα/αιτούσας.

Συγκεκριμένα:

  • 11/7/2024–14/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2
  • 15/7/2023–17/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5
  • 18/7/2023–20/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9
  • 21/7/2023–01/8/2024 για όλα τα ΑΦΜ

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά του/της αιτούντα/ουσας. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά  Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ξεκινούν από σήμερα (11/7) οι αιτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με ΕΣΠΑ, για το έτος 2024-2025

Περίληψη πρόσκλησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.