Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  17ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.