Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  15ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.