Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 04 Ιουλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.