Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των αναρτηθέντων ∆ασικών Χαρτών µέσω ∆ιαδικτύου.
Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των αναρτηθέντων ∆ασικών Χαρτών µέσω ∆ιαδικτύου.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι από τη Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών , ο αναμορφωμένος – θεωρημένος Δασικός χάρτης του Δήμου Πετρούπολης και άλλων Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα & Πειραιώς.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση για τον αναρτημένο Δασικό χάρτη στην αρμόδια ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω του οποίου, και ΜΟΝΟ μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx
Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, ενώ ξεκίνησε την 26/02/2021 και λήγει την 10/06/2021.
Δείτε το πλήρες περιεχόμενο του Οδηγού Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των αναρτηθέντων ∆ασικών Χαρτών στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ktimanet.gr/…/manual_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE…

 

Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των αναρτηθέντων ∆ασικών Χαρτών µέσω ∆ιαδικτύου.