Η Πετρούπολη κάτω από το αστέρι των Χριστουγέννων! Πρόγραμμα Προβολών.

Η Πετρούπολη κάτω από το αστέρι των Χριστουγέννων!

Η Πετρούπολη κάτω από το αστέρι των Χριστουγέννων!
«Τί φως και χρώμα κι εμορφιά να σκόρπιζε τ’ αστέρι…»
Κωστής Παλαμάς
«Στιγμές Πολιτισμού» – Πρόγραμμα Προβολών