Αποκομιδή αυθαίρετα εγκαταλειμμένων επικίνδυνων και τοξικών υλικών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο Δήμος Πετρούπολης πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, αποκομιδή αυθαίρετα εγκαταλειμμένων αμιαντοϋλικών. Τα απόβλητα (ελλενίτ, αμιαντοκαμινάδες, κλπ) έχουν πεταχτεί από παραβάτες σε 18 σημεία εντός της πόλης και σε δασικό δρόμο βόρεια του Νεκροταφείου.

Υποχρέωση για την αφαίρεση, τη μεταφορά και την απόρριψη επικίνδυνων και τοξικών υλικών, βάσει νόμου, έχει ο παραγωγός τους με δική του επιβάρυνση. Για λόγους δημόσιας υγείας, ο Δήμος Πετρούπολης αναγκάζεται να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για την αποκομιδή τους σε εξειδικευμένη εταιρεία, ποσό που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του, δηλαδή τους δημότες του.

Αποκομιδή αυθαίρετα εγκαταλειμμένων επικίνδυνων και τοξικών υλικών

Τονίζουμε πως η αφαίρεση, η μεταφορά και η απόρριψη επικίνδυνων και τοξικών υλικών, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και οι παραβάτες δύναται να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα. Όσοι έχουν εντοπιστεί, σε συνεργασία με το τοπικό Α.Τ., έχουν παραπεμφθεί.

Καλούμε τους δημότες να τηρούν τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, να κάνουν και δική τους υπόθεση την καθαριότητα της πόλης μας.