ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

Ο Δήμος Πετρούπολης, με την έναρξη της Αντιπυρικής Περιόδου 2023 (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), ενημερώνει για τα εξής:

Στα πλαίσια της πρόληψης και αποτροπής του κινδύνου πρόκλησης κι επέκτασης πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας και την οδηγία απομάκρυνσης ξερών χόρτων του Δασαρχείου Αιγάλεω, το σχέδιο δράσης της ΓΓΠΠ, τον σχεδιασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις οδηγίες της Αυτοτελούς Δ/νσης Π.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, κατά την Αντιπυρική Περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2023, καλεί τους δημότες κι επισκέπτες του να είναι πλέον πολύ προσεκτικοί στα ζητήματα πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα, καλεί τους επικαρπωτές – ιδιοκτήτες – νομείς – μισθωτές αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Για τη συλλογή των υλικών που θα προκύψουν μετά από τους καθαρισμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγάλοι σάκοι απορριμμάτων και για τον προγραμματισμό της απομάκρυνσής τους, θα πρέπει να γίνεται έγκαιρη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, στο τηλέφωνο 210-5021300.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω, ο Δήμος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από το Νόμο αυτεπάγγελτες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων, βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με δυνατότητα επιβολής προστίμου (0,50€/τετρ.μέτρο οικοπέδου), καθώς και την πιθανή υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η νέα Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 20/2023 (ΦΕΚ Β΄2549/2023), προβλέπει ελάχιστο πρόστιμο ανά περίπτωση τα 200€, με επιπλέον χρέωση του κόστους καθαρισμού.

Για μη ελεύθερα προσβάσιμους αδόμητους, ή άλλους ακάλυπτους χώρους, θα γίνεται καταγγελία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, για να διενεργηθούν τα προβλεπόμενα.

Ο Δήμος μας, θα προβεί σε καθαρισμούς εύφλεκτης ξηρής βλάστησης και άλλων υλικών σε κάθε αδόμητο χώρο δημοσίου συμφέροντος και θα συνεπικουρήσει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εποχιακή Πυροφύλαξη και ανεφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων.

Διαβάστε στους ακόλουθους συνδέσμους το πλήρες περιεχόμενο:

Της ανακοίνωσης της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών: https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/2023-DeltioTipouPirosvestikis.pdf

Του Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/Kalikratis.pdf

Της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης αρ.20/2023 (ΦΕΚ Β΄2549/2023): https://petroupoli.gov.gr/wp-content/uploads/2023/04/2023-FEK-PirosvestikisDiataksis.pdf