Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ενημέρωση Δημοτών σχετικά με την αλλαγή λειτουργίας της Δ΄Α Λαϊκής Αγοράς.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για την αλλαγή λειτουργίας της Δ΄Α Λαϊκής Αγοράς, λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου.
Η Λαϊκή αγορά της άνω Πετρούπολης λειτουργεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο & Μάιο (κάθε Παρασκευή) στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Επειδή όμως ξεκίνησαν εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην οδό και η εταιρεία καθυστέρησε να ενημερώσει τον Δήμο, η Λαϊκή Αγορά θα μεταφερθεί στον αμέσως παράλληλο δρόμο, την οδό Βαλτετσίου για δυο εβδομάδες, ήτοι από 16 Απριλίου έως 24 Απριλίου 2021.
Η αλλαγή αυτή προκύπτει από ανωτέρα βία και είναι απαραίτητη.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση του επείγοντος.