Δυνατότητα δωρεάν αιμοληψιών για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. από Δήμο Πετρούπολης και ΣΥ.Β.Α.ΠΕ.

Ο Δήμος Πετρούπολης σε συνεργασία με τη «Συλλογικότητα Βοήθειας Συνανθρώπων μας στην Πετρούπολη (ΣΥ.Β.Α.ΠΕ.)» προσφέρει δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, για όσα από τα εγγεγραμμένα μέλη των Κ.Α.Π.Η. επιθυμούν να κάνουν χρήση της παροχής, στο βιοχημικό εργαστήριο «MEDICAL LAB EXPERT IKE» (Μ. Αλεξάνδρου 53, Ίλιον).

Κάθε εξεταζόμενος που θα έχει συνταγογραφούμενο παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Π.Υ. θα έχει πλήρη απαλλαγή της συμμετοχής του (0%) επί του παραπεμπτικού και θα λαμβάνει μηδενική απόδειξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της παροχής, είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και της επικαιροποιημένης κάρτας μέλους των Κ.Α.Π.Η. Πετρούπολης.

Δυνατότητα δωρεάν αιμοληψιών για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. από Δήμο Πετρούπολης και ΣΥ.Β.Α.ΠΕ. Δυνατότητα δωρεάν αιμοληψιών για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. από Δήμο Πετρούπολης και ΣΥ.Β.Α.ΠΕ.

Οι αιμοληψίες θα διενεργούνται ατομικά στο μικροβιολογικό εργαστήριο ή και (μετά από σχετική συνεννόηση) ομαδικά στον χώρο των Κ.Α.Π.Η. Για άτομα που είναι κλινήρη δίνεται η δυνατότητα κατ’ οίκον αιμοληψίας.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτέλεσης του παραπεμπτικού με μηδενική χρέωση, θα προσφέρεται έκπτωση 30% επί του κόστους του παραπεμπτικού.

Η προσφορά αυτή θα λειτουργήσει πιλοτικά για το έτος 2024, με δυνατότητα ανανέωσης τα επόμενα έτη, αν η παροχή έχει θετική ανταπόκριση από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.