144/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
145/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ. 
146/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 30-7-2008 ΕΩΣ 31-12-2009. 
147/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2010 ΕΩΣ 31-12-2010. 
148/2011  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ”. 
149/2011  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.