Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 7 Οκτωβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.