Ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού εννέα (9) Ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  07/09/2023 έως και 11-09-2023.

 

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση
Αίτηση