Ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδοντα με αυτά.

Ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδοντα με αυτά

Ο Δήμος Πετρούπολης ενόψει της έναρξης της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών και στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδοντα με αυτά, κοινοποιεί το επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και συγκεκριμένα:

Πληροφορίες για το κοινό

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ενημερωτικό φυλλάδιο για παιδιά

Ενημερωθείτε σχετικά με τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ, μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και των νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eody.gov.gr/disease/koynoypia/