Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Η ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών – σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του Ν.4765/2021 λόγω αύξησης επισκεψιμότητας στους χώρους πολιτισμού και αναψυχής της Επιχείρησης όπως το αναψυκτήριο “ΠΟΙΚΙΛΟ”, αλλά και ο Θερινός Κιν/φος Πετ/λης, όπου η μη άμεση κάλυψή τους θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις υπηρεσίες αλλά και το δημόσιο σκοπό που αυτές υπηρετούν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ (Δ/νση Δωδεκανήσου 78 & Κρήτης 3ος όροφος, τηλ 2105066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Γεώργιο Ζηνέλη,
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 έως 13:00 ή με αποστολή μέσω email στο recruitment @ dhkepe . cosmotemail . gr .
Η Υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται με τη μορφή pdf και θα πρέπει να περιλαμβάνονται έως 5 δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης της αιτήσεως.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από Τετάρτη 10/05/2023 έως και Παρασκευή 19/05/2022 και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ