Δήμος Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι η «Φοιτητική Λεωφορειακή Γραμμή» προς την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, αναστέλλεται λόγω έλλειψης συμμετοχής.