Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος για τη στέγαση του ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, δηλ. έως τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση