Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης λειτουργούν το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πετρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Οι αιτήσεις ξεκινούν από  02 Νοεμβρίου 2020.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πετρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση

25

2 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

25

3 Σύνδεση σχολείου οικογένειας

50

4 Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

50

5 Δημιουργία ιστοσελίδας

50

6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Ε – επιχειρείν

25

7 Αθλητισμός και διατροφή

25

8 Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

9 Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο

50

10 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κατάγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο των προγραμμάτων πατώντας ΕΔΩ

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2105065885
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας: Αθ. Διάκου και Αγ. Δημητρίου 88Α
Email: diaviou@petroupoli.gov.gr

 

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πετρούπολης.