Δήμος Πετρούπολης

Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης  για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με διάρκεια έως και την Παρασκευή 31  Μαΐου 2019. Από την προκήρυξη του Δήμου θα καλυφθεί το 30% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητας, λόγω της συμμετοχής του  Δήμου μας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020  (ΑΔΑ :ΩΖΗΗΦΩΞΣ-51Δ ) με  ποσοστό  70% επί των θέσεων.
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση προς το Τμήμα των  Παιδικών Σταθμών (Κρήτης 2, 2ος όροφος)  και συγχρόνως  θα πρέπει  να υποβάλουν  και αίτηση  στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και η αίτηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθεί στο Τμήμα των  Παιδικών Σταθμών.                                                                     
1.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30π.μ. έως 12:30π.μ.  στο Τμήμα των  Παιδικών Σταθμών

  1. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στις 15.07.2019.
  2. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων θα γίνουν από 22.07.2019 έως 26.07.2019  και θα κατατεθούν στο Τμήμα των  Παιδικών Σταθμών (ώρες 09:30π.μ. έως 12:30π.μ.).
  3. Οι πίνακες μοριοδότησης, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 31.07.2019.
  4. Τα οριστικά αποτελέσματα  εγγραφών- επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα έντυπα και τη μοριοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών, κα Νικολακοπούλου Χριστίνα, στο τηλέφωνο 210.50.64.079 και ώρες από 8:00 έως 14:00.
 
Μάθετε περισσότερα από:
Την ανακοίνωση που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Τον πίνακα μοριοδότησης.
Δείτε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
Κατεβάστε το κείμενο της  βεβαίωσης του παιδιάτρου.