Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12 μ.μ. έγινε σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης, στα πλαίσια των τακτικών συνεδριάσεων του Οργάνου, λόγω της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, κατόπιν της πρόσκλησης του Δημάρχου Πετρούπολης και προέδρου προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του, στο Δημαρχείο Πετρούπολης (Κ.Βάρναλη 76-78, γραφείο Δημάρχου).
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν ήταν :
1. Απολογισμός περασμένης Αντιπυρικής περιόδου
2. Πλημμυρικά φαινόμενα εποχής και αντιμετώπισή τους
3. Ετοιμότητα επερχόμενης χειμερινής περιόδου

    Ο Δήμαρχος και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο κ. Ευάγγελος Σίμος, αφού έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των δράσεων του Δήμου κατά την απελθούσα θερινή και αντιπυρική περίοδο, ανέπτυξε κατόπιν, τα θέματα που αφορούν πλημμυρικούς κινδύνους της εποχής και τους κινδύνους για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Ζήτησε τις απόψεις και τη συμβολή των εκπροσωπούμενων Φορέων, προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τους.

    Επίσης τέθηκαν, εκτός Ημερήσιας Διάταξης, θέματα από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, που αφορούσαν ετοιμότητα και σχέδια δράσης για την περίπτωση μεγάλου σεισμού.
    Συζητήθηκαν ζητήματα καλού συντονισμού των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών σε θέματα κρίσεων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεων και παγετού. Οι συμμετέχοντες που είχαν εμπειρίες από τα πρόσφατα γεγονότα της Δυτικής Αττικής ανέπτυξαν αδυναμίες που είχαν εντοπίσει στοσυντονισμό των εκεί εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντών. Έγινε επίσης συζήτηση για θέματα πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου και για τον υφιστάμενο σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων που έχει προωθήσει ο Δήμος για μελέτες και υλοποίηση προς της Περιφέρεια Αττικής.
Οι Φορείς που εκπροσωπήθηκαν στην σύσκεψη, μεταξύ Υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Πετρούπολης που συμμετέχουν στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, ήταν :
Ο 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών μέσω του υποδιοικητή του, η Περιφέρεια Αθηνών μέσω του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Τομέα, το Α. Τ. Πετρούπολης μέσω του υποδιοικητή του, η Εθελοντική Οργάνωση Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α μέσω του προέδρου της, ο Α.Σ.Δ.Α μέσω του υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων Τεχνικής Υπηρεσίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας.