Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.