Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του  2ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης.