ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.