Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις καθώς και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου για την περίοδο 2016-2017, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού.