ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ NOMO / ΔΗΜΟ  –  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με τα αποτελέσματα των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι αιτούσες/αιτούντες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους, στην ειδική εφαρμογή, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι δυνητικά ωφελούμενες με ελλιπή φάκελο από 18/8/2016 έως και 22/8/2016, και ώρα 14.00μ.μ., βάσει του ειδικού εντύπου που θα βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί μέχρι την 22/8/2016 και ώρα 14.00 μ.μ.