Ο Δήμος Πετρούπολης, στην προσπάθειά του να βοηθήσει  τις νέες οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο μας, προκήρυξε τις θέσεις που απόμειναν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των παιδιών μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.Ο Δήμος αφού παρέλαβε τις αιτήσεις, μέσω του Τμήματος Παιδικών Σταθμών, τις μοριοδότησε και
ανακοινώνει ότι:
 Κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπ’ αρ. πρωτ 18621/14-10-2016 πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης, εκτός από εκείνες που δεν πληρούσαν τους όρους.