Η διενέργεια του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» με ημερομηνία δημοπράτησης 25/05/2015, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6541/06-05-2015 περιληπτική διακήρυξη, ακυρώνεται κατόπιν οδηγιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Ε.Τ.Α.Α), λόγω πανελλήνιας αναστολής της υλοποίησης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (Πρόσκληση 59/2013). Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για το έργο  “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.