Δείτε την πρόσκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 23 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.