Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 04/2015 (20.04.2015)