Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.