Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή διαμένουν στο Δήμο της Πετρούπολης, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής με την παρουσία τους στα γραφεία της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής (Πέτρου Ράλλη 2 Ταύρος ΤΚ 11855) ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως ακολούθως:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
   ΗΜΕΡΑ                       Στρατεύσιμοι που το
επώνυμο τους αρχίζει
από το γράμμα:
 
 02-02-2015  ΔΕΥΤΕΡΑ   Α-Θ
 03-02-2015   ΤΡΙΤΗ   Ι-Ρ
 04-02-2015  ΤΕΤΑΡΤΗ   Σ-Ω