Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 07 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.