ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες.

Στο ίδιο διάστημα οι αιτούντες θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών, καθώς και ο Πίνακας Απορριφθέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) στις 12/7/2019.

Ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων: 13/7/2019 έως 17/7/2019 και μέχρι τις 24:00.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα.

Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  4. Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
  5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕΙΓΜΑ)