Χορήγηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης για την Τετάρτη 17-2-2021

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις και μόνο, στην περίπτωση δηλαδή που οι πολίτες δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα βεβαίωση, μπορούν να απευθύνονται με αίτημά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης στο email:  protokolo@petroupoli.gov.gr.  Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email αποστολής της βεβαίωσης)

Έγγραφα
Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης λόγω Παγετού (17.02.2021)